<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. G.K RIZAKOS  to do?wiadczony producent styropianu w Grecji który zastosowa? kompaktor do styropianu GREENMAX

      Z powodu rosn?cej ilo?ci wytwarzanego polistyrenu oraz równie du?ej ilo?ci odpadów tego materia?u, firma  G.K. RIZAKOS w 2017 r.  podj??a decyzje o zakupie prasa do styropianu.


      Pan Rizakos znalaz? swojego dostawc? form piankowych w Nantong w Chinach, który  poleci? GREENMAX, jako  specjalist?   w dostarczaniu rozwi?zań w zakresie recyklingu styropianu.

      Po dwóch miesi?cach negocjacji Pan Rizakos ostatecznie wybra? kompaktor styropianowy GREENMAX A-C200. Ka?dego miesi?ca poddanych recyklingowi zostaje 6-8 ton odpadowego polistyrenu, a ca?kowita obj?to?? zmniejsza si? do 1/50. W ten sposób  przedsi?biorstwo zaoszcz?dza powierzchni? magazynow?, ale tak?e zmniejsza koszty transportu.


      Kompaktor do Styropianu  GREENMAX nie tylko pomaga w recyklingu polistyrenu G.K RIZAKOS, ale tak?e pomaga  rozwija? dzia?alno??. Obecnie  sprasowane bloki styropianowe s? sprzedawane do Niemiec i ponownie przetwarzane. Firma chroni tym samym ?rodowisko i zapewnia sobie nowe ?ród?o zysku.

      GREENMAX stara si? pomaga? wi?kszej liczbie firm w recyklingu odpadów styropianowych.Uwa?a si?, ?e na ?wiecie nie ma ?mieci, a jedynie niew?a?ciwie zagospodarowane odpady.


      SKRZYNKA

      最新租人平台