<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Recykling pianki polietylenowej na rynku polskim

      Pianka polietylenowa jest doskona?ym materia?em zabezpieczaj?cym przemioty   przed uszkodzeniem podczas transportu. W Polsce istnieje trzech du?ych producentów nieusieciowionej pianki polietylenowej: SEALED AIR POLSKA Sp. Z o.o., NOVOSTRAT sp. Z o.o. oraz JIFFY PACKAGING sp. Z o.o. B?d?c trzema najwi?kszymi europejskimi producentami nieusieciowanej pianki polietylenowej, zawsze my?leli o ochronie ?rodowiska, nie tylko zapewniaj?c wysokiej jako?ci plastikowe opakowania, ale zawsze zwracaj?c uwag? na recykling i ponowne u?ycie opakowań.

      W 2013 roku dyrektor produkcji Jiffy'ego spotka? si? z Greenmax podczas targów K . Dowiedzia? si?, ?e kompaktor Zeus Greenmax mo?e skutecznie zag??ci? piank? PE. Zacz?? rozwa?a? zastosowanie kompaktora Greenmax przed procesem regranulacji. Dzi?ki temu procesowi wydajno?? wzros?a o oko?o 30%.

      W 2015 r. Jiffy zarekomendowa? kompaktor do pianki PE Greenmax innym  producentom, pomagaj?c im zmniejszy? ilo?? odpadów pianki PE wytwarzanych podczas  produkcji i procesu ci?cia, aby mogli zwróci? te odpady do zak?adu recyklingu Jiffy w celu ponownego wykorzystania. Wcze?niej wi?kszo?? producentów pianki PE w Europie , odpady wysy?a?a do spalarni. Jest to nie tylko drogi sposób, ale tak?e nieekologiczny.

      Obecnie kompaktor do pianki PE Greenmax pomaga coraz wi?kszej liczbie producentów  w zmniejszeniu obj?to?ci odpadów, dzi?ki czemu ta nieusieciowana pianka PE  nadaje si? do recyklingu.


      SKRZYNKA

      最新租人平台