<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Kompaktor P-C900|GREENMAX

      Odwadnianie i zag?szczanie | Opakowania

      Seria Poseidon specjalizuje si? w odwadnianiu i zag?szczaniu butelek po napojach oraz recyklingu opakowań. Kompaktor Poseidon pomaga wysuszy? p?atki folii PP / PE po linii myj?cej i pomaga oddzieli? cz??ci sta?e od ciek?ych w opakowaniach typu jogurty, czy woda mineralna.

      DANE TECHNICZNE
      Wydajno??: 900 kg / h
      Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
      Zmniejszenie obj?to?ci butelki: 8: 1
      G?sto?? skompresowanego PET: 900 kg / m3
      Ca?kowite zu?ycie energii: 22,55 kW

      ZALETY:
      Skompaktowane butelki na wczesnym etapie procesu, oszcz?dzaj?ce miejsce i obs?ug?;
      Zwi?kszanie g?sto?ci poprzez kompaktowanie butelek zamiast belowania;
      Otwieranie  kapsli podczas zag?szczania zwi?ksza g?sto?? końcow? materia?u;
      Funkcja odprowadzania wody wyciska wszelki p?yn z butelek do
      zbiornika na wod? pod maszyn?
      Zbiornik na wod? jest wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej,
      wytrzymuj?cy niskie pH w wielu cieczach.
      Uwagi: Mo?emy zaprojektowa? kompakor GreenMaxTM na zamówienie wed?ug
      specjalnych wymagań klienta

      ?ci?gnij

      最新租人平台