<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Kompaktor do Styropianu M-C50

      Kompaktor do styropianu GREENMAX MC50 jest najmniejsz? maszyn? do zag?szczania EPS. Zalecany przy przy rocznym przerobie oko?o 10 - 30 ton odpadu. Kompaktor  do styropianu z funkcj? grzania, mo?e zag?szcza? EPS  w stosunku 90:1. G?sto?? skompaktowanego bloku wynosi oko?o. 300–350 kg / m3.ZAMIE? ODPADY W WARTO?CIOWY PRODUKT!Kompaktor do styropianu MC50 jest prosty w obs?udze.Zintegrowane czujniki zapewniaj? intuicyjn? obs?ug? z funkcj? automatycznego startu i zatrzymania oraz regulacj? pr?dko?ci. Mo?liwe jest równie? umieszczenie kompaktora pod silosem.

      Recykling styropianu daje wiele korzy?ci. Sprzeda? skompaktowanego materia?u to przede wszystkim dodatkowy zysk.Zmniejsz koszty magazynowania, transportu i utylizacji.GREENMAX oferuje rozwi?zania dla recyklingu oraz skup odpadów styropianowych (skompaktowanych).Kompaktor do Styropianu Seria Mars (maszyna do topienia na gor?co) specjalizuje si? w zag?szczaniu styropianu i EPE. Mo?e zaoszcz?dzi? du?o miejsca, oferuj?c wygod?.Brykieciarki do styropianu Seria Mars zag?szcza wysokiej jako?ci materia?y EPS i EPE i jest ?atwa w transporcie.Zaprojektowana do recyklingu tworzyw takich jak AIRPOP,PSP, XPS, PSP / tace na ?ywno?? i kubki.      DANE TECHNICZNE
      Wydajno??: 50 kg / h
      Wspó?czynnik kompresji EPS i EPE: 90: 1
      G?sto?? EPS i EPE: 600-800 kg / m3

      Moc silnika: 7,5 Kw

      Kompaktor do styropianu GREENMAX to nowo zaprojektowany pó?automatyczny system recyklingu styropianu. Odpowiednie materia?y to EPS, XPS, EPP, pianka PE i tacki PSP.Bran?a recyklingu styropianu  korzysta z profesjonalnego sprz?tu. Kompaktor do styropianu GREENMAX oszcz?dza koszty pracy i osi?ga dodatkowe zyski.


      ZALETY:
      recykling styropianu: Oszcz?d? koszty i miejsce, kompresuj?c EPS lub piank? polietylenow?, zmniejszaj?c wywóz odpadów;
      Korzy?ci: ZAKUPY ZWRóCONYCH wszystkich sprasowanych EPS;
      Odpowiedzialno?? za ?rodowisko: Zdobywaj punkty public relations jako zielony biznes;
      ?atwo?? u?ycia: prosta, bezpieczna, jednoosobowa obs?uga;

      最新租人平台