<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Kompaktor Do recyklingu Z-C300

      Kompaktor do styropianu | pianki polietylenowej

      Dzi?ki procesowi zag?szczania GREENMAX kompaktor do Styropianu ZEUS C300  zapobiega rozsypywaniu si? wcze?niej skompresowanego EPS, pianki PE i innych materia?ów.  GREENMAX C300 oferuje wygod? recyklerom.Recykling styropianu,zaprojektowany do recyklingu tworzyw takich jak  EPE (pianki polietylenowej), EPP, EPS, XPS i PSP.
      Ró?nice: dodatkowe wyposa?enie w postaci dmuchawy mo?e pomóc w transportowaniu odpadów pianki.

      DANE TECHNICZNE
      Wydajno??: 300 kg / h
      Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
      G?sto?? EPS i EPE : 200-400 kg / m3
      Ca?kowite zu?ycie energii: 46,15 Kw

      ZALETY:
      Technologia topienia powierzchni sprawia, ?e zewn?trzna cz??? bloku jest twarda jak kamień;
      Technologia kompresji ?limaka wytwarza gotowy produkt w postaci bloku w stosunku 50: 1;
      Technologia kompresji mechanicznej jest bezpieczna, bez szkodliwych oparów, umo?liwia ni?sze zu?ycie energii;
      System sterowania Siemens sprawia, ?e obs?uga jest ?atwa i intuicyjna
      Komponenty znanych marek, takie jak SIEMENS, PHOENIX itp
      Normy CE / UL / CSA
      Uwagi: Mo?emy zaprojektowa? kompaktory GreenMax TM na zamówienie wed?ug
      specjalnych wymagań klienta.

      最新租人平台