<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Kruszarka do pianki z tworzywa sztucznego Greenmax

      Rozdrabniacz do  styropianu  Greenmax  doskonale radzi sobie z rozdrabnianiem odpadów na granulki. 
      W naszej ofercie znajduj? si? dwie maszyny, które zawieraj? kruszark? do pianki i kompaktor do  granulek  EPS. Dwa  mocne silniki  oraz ostry nó? bez trudu  przetwarzaj? wszystkie rodzaje  pianki , zw?aszcza pianki PE i pianki PP na drobne kawa?ki. 
      Ostrze kruszarki  do styropianu wygl?da nast?puj?co:

      1. Kruszarka do styropianu
      Kruszarka rozdrabnia odpadowe tworzywo  na granulki. Wszystkie tworzywa sztuczne mog? powodowa? powa?ne zanieczyszczenie ?rodowiska, je?li nie b?d? w?a?ciwie utylizowane.
      Dzi?ki naszej maszynie recykling styropianu oraz innych spienionych tworzyw mo?e okaza? si? ?atwiejszy i bardziej op?acalny.

      Styropian
      Na zdj?ciu wida?, ?e odpady EPS zosta?y rozdrobnione  na kawa?ki.
      Skompaktowane bloki mo?na powtórnie przerobi? w warto?ciowy produkt.


      Pianka EPE

      Na zdj?ciu wida?, jak EPE zosta? rozdrobniony na kawa?ki. Rozdrobnij wszystkie rodzaje EPE i poddaj je recyklingowi.

      2. Kruszarka do styropianu(EPS)
      Wi?kszo?? maszyn do recyklingu zosta?o wyprodukowanych wraz ze wzrostem popytu. Kruszarka do styropianu pod??a za tym trendem. Maszyna mo?e rozdrobni? odpadowy EPS, taki jak fili?anki do kawy i opakowania po  ?ywno?ci.
      ?ci?gnij

      最新租人平台