<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. McArthur Furniture)-jeden z s?ynnych sieci mebli z powodzeniem wykorzysta? maszyn? do zag?szczania polistyrenu GREENMAX A-C200, która zosta?a za?o?ona w 1938 r., sie? mebli w prowincji Alberta      Do roku 2013 wszystkie odpady z opakowań polistyrenowych zosta?y wyrzucone na ?mieci, a MacArthur Meble kosztowa?y ponad 2000 dolarów miesi?cznie

      Po wyga?ni?ciu umowy na wysypisko ?mieci pod koniec 2013 roku zacz?li szuka? rozwi?zań

      Zdecydowali si? kupi? maszyn? do zag?szczania polistyrenu GREENAMX      Po zainstalowaniu maszyny nale?y wype?ni? wszystkie odpady z opakowań polistyrenowych w kawa?ki, a nast?pnie sklasyfikowa? je w magazynie

      Mieszkańcy Alberta wykazuj? du?e zainteresowanie recyklingiem polistyrenu Kierownictwo MacArthur powiedzia?o, ?e jest gotowe zaakceptowa? ?mieci mieszkańców      Urz?dzenie dzia?a od czterech lat, z czego 200 tys. funtów polistyrenu jest recyklowane, co znacz?co przyczynia si? do lokalnej ochrony ?rodowiska

      Zapraszamy do przy??czenia si? do recyklingu polistyrenu GREENMAX


      SKRZYNKA

      最新租人平台