<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Uruchomienie kompaktora ?rubowego do styropianu Greenmax w Polsce- poznańska firma recyklingowa

      Styropian jest szeroko stosowanym materia?em. S?u?y równie? do pakowania sprz?tu AGD,   chroni?c przed uszkodzeniem podczas transportu. Bran?a AGD zmaga si? równie? z odpadami styropianu.  Jako profesjonalna firma zajmuj?ca si? recyklingiem drewna w Poznaniu, SARR  dostrzeg? problem swoich klientów, dotycz?cy odpadów. Dzi?ki maszynie GREENMAX  odpady styropianu zostaj? sprasowane w bloki o wysokiej g?sto?ci.

      Obecnie firma SARR pomaga miastu Poznań w recyklingu wi?kszo?ci odpadów styropianu za pomoc? kompaktora do styropianu Greenmax.

      Kompaktor do styropianu mo?e przetwarza?  10 ton odpadów miesi?cznie, dzia?aj?c tylko 2 dni w tygodniu. Sprasowany styropian mo?e zosta? sprzedany i ponownie wykorzystany w produkcji. W taki sposób post?puje równie?  firma INTCO.


      SKRZYNKA

      最新租人平台