<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Polskie przedsi?biorstwo, które zajmuje si? przetwórstwem ?ososia ponosi?o ogromne koszty z powodu transportu pustych skrzynek oraz ich sk?adowania.  W maju ubieg?ego roku, zakupili zestaw kompaktora do styropianu Greenmax C200 od Intco. Zacz?li poddawa? recyklingowi pojemniki na ryby i zamienia? odpady w cenny materia?. Intco odkupuje bloki EPS w dobrej cenie, które odbiera bezpo?rednio z ich fabryki. Dzi?ki takim dzia?aniom i recyklingowi, zadbasz o ?rodowisko, zmniejszysz koszty i zarobisz dodatkowe pieni?dze.


      SKRZYNKA

      最新租人平台